Υπηρεσίες

Στην Trantor θα βρείτε μια σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο των ψηφιακών αναγκών της επιχείρησής σας. Από την κατασκευή της εταιρικής ταυτότητας ως την ψηφιακή παρουσία σας μέσα από την εταιρική ιστοσελίδα σας και την επικοινωνία σας με την πελατειακή βάση της επιχείρησής σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εταιρικά ενημερωτικά δελτία, η Trantor διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αποκτήσετε μία σταθερή και συνεκτική ψηφιακή εταιρική ταυτότητα.

Κατασκευή ιστοσελίδων

Η ιστοσελίδα της επιχείρησής σας αποτελεί την εικόνα σας προς τους υπάρχοντες αλλά και τους μελλοντικούς πελάτες σας. Στην Trantor το γνωρίζουμε καλά αυτό και φροντίζουμε ώστε οι υπηρεσίες κατασκευής, φιλοξενίας και ανανέωσης ιστοσελίδων που προσφέρουμε να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησής σας. 

Διαχείριση κοινωνικών δικτύων

Η επαγγελματική διαχείρηση των κοινωνικών δικτύων της επιχείρησής σας διασφαλίζει τη συνέχεια και συνέπεια που πρέπει να έχουν οι αναρτήσεις ώστε να διατηρείτε το κοινό σας και να προσελκύτετε νέους πελάτες. Στην Trantor φροντίζουμε ώστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επιχείρησής σας να εκπέμπουν ακριβώς το μήνυμα που θέλετε. Αναλαμβάνουμε επίσης να δημιουργήσουμε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, και να τους ανανεώνουμε τακτικά με στόχο τη μεγιστοποίηση της προβολής και της απήχησης της επιχείρησής σας. 

Ενημερωτικά Δελτία

Η τακτική αποστολή ενημερωτικών δελτίων στην πελατειακή σας βάση αποτελεί ένα άριστο εργαλείο επικοινωνίας με τους πελάτες σας και σας επιτρέπει να τους ενημερώνετε για τις εξελίξεις και τα νέα προϊόντα. Ένα σταθερό ενημερωτικό δελτίο με εκλυστική παρουσίαση και περιεχόμενο στηρίζει την εταιρική σας παρουσία και ενισχύει τον αντίκτυπο που έχει η επιχείρησή σας στους πελάτες σας. Στην Trantor αναλαμβάνουμε την τακτική αποστολή ενημερωτικών δελτίων (συνήθως σε μηναιαία βάση) στο πελατολόγιό σας.